لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر کیارا رضائی کلانتری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر کیارا رضائی کلانتری

دکتر کیارا رضائی کلانتری
(با 0 رای)
دکتر کیارا رضائی کلانتریدکتر کیارا رضائی کلانتری
فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب - اینترونشنال نورورادیولوژیفلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب - اینترونشنال نورورادیولوژی
شماره نظام پزشکی: nullشماره نظام پزشکی:
0
(با 0 رای)
دکتر کیارا رضائی کلانتریدکتر کیارا رضائی کلانتری
فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب - اینترونشنال نورورادیولوژیفلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب - اینترونشنال نورورادیولوژی
شماره نظام پزشکی: nullشماره نظام پزشکی:
نسخه نرم افزار: