لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر کتایون تقی زاده انصاری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر کتایون تقی زاده انصاری

دکتر کتایون تقی زاده انصاری
(با 0 رای)
دکتر کتایون تقی زاده انصاریدکتر کتایون تقی زاده انصاری
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 64833شماره نظام پزشکی: 64833
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر کتایون تقی زاده انصاریدکتر کتایون تقی زاده انصاری
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 64833شماره نظام پزشکی: 64833
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دکتر کتایون تقی زاده انصاری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: