لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر کتایون حسن زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر کتایون حسن زاده

دکتر کتایون حسن زاده
(با 0 رای)
دکتر کتایون حسن زادهدکتر کتایون حسن زاده
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 80102شماره نظام پزشکی: 80102
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر کتایون حسن زادهدکتر کتایون حسن زاده
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 80102شماره نظام پزشکی: 80102
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
نشانی مراکز فعال دکتر کتایون حسن زاده
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر کتایون حسن زاده
دکتر کتایون حسن زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: