لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر کامبیز عباسی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر کامبیز عباسی

دکتر کامبیز عباسی
(با 0 رای)
دکتر کامبیز عباسیدکتر کامبیز عباسی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 66228شماره نظام پزشکی: 66228
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر کامبیز عباسیدکتر کامبیز عباسی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 66228شماره نظام پزشکی: 66228
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر کامبیز عباسی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: