لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر جواد میکائیلی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر جواد میکائیلی

دکتر جواد میکائیلی
(با 0 رای)
دکتر جواد میکائیلیدکتر جواد میکائیلی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 24611شماره نظام پزشکی: 24611
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر جواد میکائیلیدکتر جواد میکائیلی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 24611شماره نظام پزشکی: 24611
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر جواد میکائیلی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: