لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر جمشید آیدنلو

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر جمشید آیدنلو

دکتر جمشید آیدنلو
(با 0 رای)
دکتر جمشید آیدنلودکتر جمشید آیدنلو
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 20134شماره نظام پزشکی: 20134
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر جمشید آیدنلودکتر جمشید آیدنلو
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 20134شماره نظام پزشکی: 20134
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر جمشید آیدنلو را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: