لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر جمال ذبیحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر جمال ذبیحی

دکتر جمال ذبیحی
(با 0 رای)
دکتر جمال ذبیحیدکتر جمال ذبیحی
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 21548شماره نظام پزشکی: 21548
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر جمال ذبیحیدکتر جمال ذبیحی
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 21548شماره نظام پزشکی: 21548
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دکتر جمال ذبیحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: