لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر جلال نوروزی خراسانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر جلال نوروزی خراسانی

دکتر جلال نوروزی خراسانی
(با 0 رای)
دکتر جلال نوروزی خراسانیدکتر جلال نوروزی خراسانی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 36338شماره نظام پزشکی: 36338
0
(با 0 رای)
دکتر جلال نوروزی خراسانیدکتر جلال نوروزی خراسانی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 36338شماره نظام پزشکی: 36338
نسخه نرم افزار: