لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حسین صدیق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حسین صدیق

دکتر حسین صدیق
(با 0 رای)
دکتر حسین صدیقدکتر حسین صدیق
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 9232شماره نظام پزشکی: 9232
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر حسین صدیقدکتر حسین صدیق
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 9232شماره نظام پزشکی: 9232
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر حسین صدیق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: