لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حسین کربلایی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حسین کربلایی

دکتر حسین کربلایی
(با 0 رای)
دکتر حسین کربلاییدکتر حسین کربلایی
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: 21167دشماره نظام پزشکی: 21167د
0
(با 0 رای)
دکتر حسین کربلاییدکتر حسین کربلایی
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: 21167دشماره نظام پزشکی: 21167د
دکتر حسین کربلایی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: