لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید حسین بنی صدر

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید حسین بنی صدر

دکتر سید حسین بنی صدر
(با 0 رای)
دکتر سید حسین بنی صدردکتر سید حسین بنی صدر
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 14642شماره نظام پزشکی: 14642
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سید حسین بنی صدردکتر سید حسین بنی صدر
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 14642شماره نظام پزشکی: 14642
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سید حسین بنی صدر را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: