لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هومن محمودی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هومن محمودی

دکتر هومن محمودی
(با 0 رای)
دکتر هومن محمودیدکتر هومن محمودی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 133549شماره نظام پزشکی: 133549
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر هومن محمودیدکتر هومن محمودی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 133549شماره نظام پزشکی: 133549
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر هومن محمودی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: