لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حسن نیکویی نژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حسن نیکویی نژاد

دکتر حسن نیکویی نژاد
(با 0 رای)
دکتر حسن نیکویی نژاددکتر حسن نیکویی نژاد
دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینیدکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینی
شماره نظام پزشکی: 54545شماره نظام پزشکی: 54545
دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینیدکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینی
0
(با 0 رای)
دکتر حسن نیکویی نژاددکتر حسن نیکویی نژاد
دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینیدکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینی
شماره نظام پزشکی: 54545شماره نظام پزشکی: 54545
دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینیدکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی بالینی
نشانی مراکز فعال دکتر حسن نیکویی نژاد
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر حسن نیکویی نژاد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: