لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حمید گرامی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حمید گرامی

دکتر حمید گرامی
(با 0 رای)
دکتر حمید گرامیدکتر حمید گرامی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 30585شماره نظام پزشکی: 30585
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر حمید گرامیدکتر حمید گرامی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 30585شماره نظام پزشکی: 30585
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر حمید گرامی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: