لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حمید ارشدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حمید ارشدی

دکتر حمید ارشدی
(با 0 رای)
دکتر حمید ارشدیدکتر حمید ارشدی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 20972شماره نظام پزشکی: 20972
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر حمید ارشدیدکتر حمید ارشدی
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 20972شماره نظام پزشکی: 20972
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دکتر حمید ارشدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: