لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هاله رحمان پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هاله رحمان پور

دکتر هاله رحمان پور
(با 0 رای)
دکتر هاله رحمان پوردکتر هاله رحمان پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51263شماره نظام پزشکی: 51263
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر هاله رحمان پوردکتر هاله رحمان پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51263شماره نظام پزشکی: 51263
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر هاله رحمان پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: