لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هادی رکنی یزدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هادی رکنی یزدی

دکتر هادی رکنی یزدی
(با 0 رای)
دکتر هادی رکنی یزدیدکتر هادی رکنی یزدی
متخصص رادیولوژیمتخصص رادیولوژی
شماره نظام پزشکی: 63526شماره نظام پزشکی: 63526
متخصص رادیولوژیمتخصص رادیولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر هادی رکنی یزدیدکتر هادی رکنی یزدی
متخصص رادیولوژیمتخصص رادیولوژی
شماره نظام پزشکی: 63526شماره نظام پزشکی: 63526
متخصص رادیولوژیمتخصص رادیولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر هادی رکنی یزدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: