لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هادی قره باغی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هادی قره باغی

دکتر هادی قره باغی
(با 0 رای)
دکتر هادی قره باغیدکتر هادی قره باغی
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی: 87549شماره نظام پزشکی: 87549
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1380)
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1387)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر هادی قره باغیدکتر هادی قره باغی
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی: 87549شماره نظام پزشکی: 87549
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1380)
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1387)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر هادی قره باغی

رزومه دکتر هادی قره باغی

  • دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره طب اورژانس
  • عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب اورژانس
رزومه دکتر هادی قره باغی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر هادی قره باغی
دکتر هادی قره باغی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: