لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هادی قنبری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هادی قنبری

دکتر هادی قنبری
(با 0 رای)
دکتر هادی قنبریدکتر هادی قنبری
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 24131شماره نظام پزشکی: 24131
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر هادی قنبریدکتر هادی قنبری
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 24131شماره نظام پزشکی: 24131
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر هادی قنبری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: