لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر غلام حسین کاظمیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر غلام حسین کاظمیان

دکتر غلام حسین کاظمیان
(با 0 رای)
دکتر غلام حسین کاظمیاندکتر غلام حسین کاظمیان
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 20921شماره نظام پزشکی: 20921
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر غلام حسین کاظمیاندکتر غلام حسین کاظمیان
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 20921شماره نظام پزشکی: 20921
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر غلام حسین کاظمیان
مطب آقای دکتر غلام حسین کاظمیان
تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، ساختمان پزشکان بیمارستان آتیه، طبقه اول
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
مطب جدید آقای دکتر غلام حسین کاظمیان
تهران، شهرک غرب بلوار فرخزادی بعد از سه راه ایوانک برج بیمارستان آتیه غرب طبقه هجدهم
دکتر غلام حسین کاظمیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: