لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر غلامحسین فاتحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر غلامحسین فاتحی

دکتر غلامحسین فاتحی
(با 0 رای)
دکتر غلامحسین فاتحیدکتر غلامحسین فاتحی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 90164شماره نظام پزشکی: 90164
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر غلامحسین فاتحیدکتر غلامحسین فاتحی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 90164شماره نظام پزشکی: 90164
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر غلامحسین فاتحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: