لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فلوریا نصیری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فلوریا نصیری

دکتر فلوریا نصیری
(با 0 رای)
دکتر فلوریا نصیریدکتر فلوریا نصیری
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 36714شماره نظام پزشکی: 36714
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فلوریا نصیریدکتر فلوریا نصیری
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 36714شماره نظام پزشکی: 36714
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر فلوریا نصیری
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر فلوریا نصیری
دکتر فلوریا نصیری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: