لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فیروز اژیه

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فیروز اژیه

دکتر فیروز اژیه
(با 0 رای)
دکتر فیروز اژیهدکتر فیروز اژیه
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 23953شماره نظام پزشکی: 23953
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر فیروز اژیهدکتر فیروز اژیه
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 23953شماره نظام پزشکی: 23953
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر فیروز اژیه را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: