لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشته معاون

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشته معاون

دکتر فرشته معاون
(با 0 رای)
دکتر فرشته معاوندکتر فرشته معاون
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51636شماره نظام پزشکی: 51636
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرشته معاوندکتر فرشته معاون
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51636شماره نظام پزشکی: 51636
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فرشته معاون را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: