لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشته کریمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشته کریمی

دکتر فرشته کریمی
(با 0 رای)
دکتر فرشته کریمیدکتر فرشته کریمی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21596شماره نظام پزشکی: 21596
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرشته کریمیدکتر فرشته کریمی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21596شماره نظام پزشکی: 21596
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فرشته کریمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: