لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فاطمه صغری اصفهانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فاطمه صغری اصفهانی

دکتر فاطمه صغری اصفهانی
(با 0 رای)
دکتر فاطمه صغری اصفهانیدکتر فاطمه صغری اصفهانی
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 16496شماره نظام پزشکی: 16496
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فاطمه صغری اصفهانیدکتر فاطمه صغری اصفهانی
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 16496شماره نظام پزشکی: 16496
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فاطمه صغری اصفهانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: