لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فاطمه رجبی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فاطمه رجبی پور

دکتر فاطمه رجبی پور
(با 0 رای)
دکتر فاطمه رجبی پوردکتر فاطمه رجبی پور
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان - هماتولوژی انکولوژی کودکان
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان - هماتولوژی انکولوژی کودکان
شماره نظام پزشکی: 26558شماره نظام پزشکی: 26558
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فاطمه رجبی پوردکتر فاطمه رجبی پور
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان - هماتولوژی انکولوژی کودکان
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان - هماتولوژی انکولوژی کودکان
شماره نظام پزشکی: 26558شماره نظام پزشکی: 26558
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فاطمه رجبی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: