لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فاطمه معصومی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فاطمه معصومی

دکتر فاطمه معصومی
(با 0 رای)
دکتر فاطمه معصومیدکتر فاطمه معصومی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 55061شماره نظام پزشکی: 55061
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فاطمه معصومیدکتر فاطمه معصومی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 55061شماره نظام پزشکی: 55061
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فاطمه معصومی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: