لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فاطمه هادی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فاطمه هادی پور

دکتر فاطمه هادی پور
(با 0 رای)
دکتر فاطمه هادی پوردکتر فاطمه هادی پور
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 83868شماره نظام پزشکی: 83868
0
(با 0 رای)
دکتر فاطمه هادی پوردکتر فاطمه هادی پور
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 83868شماره نظام پزشکی: 83868
رزومه دکتر فاطمه هادی پور

رزومه دکتر فاطمه هادی پور

عضو انجمن مشاورین ژنتیک اروپا

دارای مدرک تخصصی ژنتیک بالینی از کشور ایتالیا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی و باروری - ناباروری

رزومه دکتر فاطمه هادی پور
دکتر فاطمه هادی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: