لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرزاد فیروزی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرزاد فیروزی

دکتر فرزاد فیروزی
(با 0 رای)
دکتر فرزاد فیروزیدکتر فرزاد فیروزی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 84477شماره نظام پزشکی: 84477
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرزاد فیروزیدکتر فرزاد فیروزی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 84477شماره نظام پزشکی: 84477
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فرزاد فیروزی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: