لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرزاد عموزاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرزاد عموزاده

دکتر فرزاد عموزاده
(با 0 رای)
دکتر فرزاد عموزادهدکتر فرزاد عموزاده
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 63366شماره نظام پزشکی: 63366
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر فرزاد عموزادهدکتر فرزاد عموزاده
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 63366شماره نظام پزشکی: 63366
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر فرزاد عموزاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: