لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشیده توحیدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشیده توحیدی

دکتر فرشیده توحیدی
(با 0 رای)
دکتر فرشیده توحیدیدکتر فرشیده توحیدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 40105شماره نظام پزشکی: 40105
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرشیده توحیدیدکتر فرشیده توحیدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 40105شماره نظام پزشکی: 40105
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فرشیده توحیدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: