لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشاد حیدرنژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشاد حیدرنژاد

دکتر فرشاد حیدرنژاد
(با 0 رای)
دکتر فرشاد حیدرنژاددکتر فرشاد حیدرنژاد
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 86437شماره نظام پزشکی: 86437
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر فرشاد حیدرنژاددکتر فرشاد حیدرنژاد
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 86437شماره نظام پزشکی: 86437
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر فرشاد حیدرنژاد
دکتر فرشاد حیدرنژاد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: