لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشاد قرئی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشاد قرئی

دکتر فرشاد قرئی
اولین وقت آزاد: در 5 روز
دکتر فرشاد قرئیدکتر فرشاد قرئی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 93049شماره نظام پزشکی: 93049
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
دکتر فرشاد قرئیدکتر فرشاد قرئی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 93049شماره نظام پزشکی: 93049
اولین وقت آزاد: در 5 روز
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
رزرو مشاوره پزشکی دکتر فرشاد قرئی

رزرو مشاوره پزشکی دکتر فرشاد قرئی

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر فرشاد قرئی
درمانگاه دکتر سودبخش
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر فرشاد قرئی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: