لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرشاد قرئی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرشاد قرئی

دکتر فرشاد قرئی
(با 0 رای)
دکتر فرشاد قرئیدکتر فرشاد قرئی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 93049شماره نظام پزشکی: 93049
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر فرشاد قرئیدکتر فرشاد قرئی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 93049شماره نظام پزشکی: 93049
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نشانی مراکز فعال دکتر فرشاد قرئی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر فرشاد قرئی
دکتر فرشاد قرئی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: