لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فریده عابدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فریده عابدی

دکتر فریده عابدی
(با 0 رای)
دکتر فریده عابدیدکتر فریده عابدی
متخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژیمتخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 26134شماره نظام پزشکی: 26134
متخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژیمتخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر فریده عابدیدکتر فریده عابدی
متخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژیمتخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 26134شماره نظام پزشکی: 26134
متخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژیمتخصص بیماری‌های پوست - درماتولوژی
دکتر فریده عابدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: