لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فریبرز آرین

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فریبرز آرین

دکتر فریبرز آرین
(با 0 رای)
دکتر فریبرز آریندکتر فریبرز آرین
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 28290شماره نظام پزشکی: 28290
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فریبرز آریندکتر فریبرز آرین
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 28290شماره نظام پزشکی: 28290
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فریبرز آرین را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: