لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فریبا امیری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فریبا امیری

دکتر فریبا امیری
(با 0 رای)
دکتر فریبا امیریدکتر فریبا امیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 37531شماره نظام پزشکی: 37531
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر فریبا امیریدکتر فریبا امیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 37531شماره نظام پزشکی: 37531
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نسخه نرم افزار: