لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرهاد نادری نیا

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرهاد نادری نیا

دکتر فرهاد نادری نیا
(با 0 رای)
دکتر فرهاد نادری نیادکتر فرهاد نادری نیا
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 54523شماره نظام پزشکی: 54523
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر فرهاد نادری نیادکتر فرهاد نادری نیا
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 54523شماره نظام پزشکی: 54523
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دکتر فرهاد نادری نیا را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: