لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فرانک خدادادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فرانک خدادادی

دکتر فرانک خدادادی
(با 0 رای)
دکتر فرانک خدادادیدکتر فرانک خدادادی
فلوشیپ جراحی پستانفلوشیپ جراحی پستان
شماره نظام پزشکی: 73588شماره نظام پزشکی: 73588
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فرانک خدادادیدکتر فرانک خدادادی
فلوشیپ جراحی پستانفلوشیپ جراحی پستان
شماره نظام پزشکی: 73588شماره نظام پزشکی: 73588
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر فرانک خدادادی

رزومه دکتر فرانک خدادادی

  • متخصص جراحی عمومی
  • بورد تخصصی جراحی عمومی ازدانشگاه تهران
  • فلوشیپ جراحی انکوپلاستیک (پستان) از آلمان
  • عضو آکادمی انکوپلاستیک پستان اروپا
رزومه دکتر فرانک خدادادی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر فرانک خدادادی
دکتر فرانک خدادادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: