لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
(با 0 رای)
دکتر فهیمه رمضانی تهرانیدکتر فهیمه رمضانی تهرانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31834شماره نظام پزشکی: 31834
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فهیمه رمضانی تهرانیدکتر فهیمه رمضانی تهرانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31834شماره نظام پزشکی: 31834
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: