لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فائزه جوادی لاریجانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فائزه جوادی لاریجانی

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
(با 0 رای)
دکتر فائزه جوادی لاریجانیدکتر فائزه جوادی لاریجانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44591شماره نظام پزشکی: 44591
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر فائزه جوادی لاریجانیدکتر فائزه جوادی لاریجانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44591شماره نظام پزشکی: 44591
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر فائزه جوادی لاریجانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: