لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عصمت حیدری بافقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عصمت حیدری بافقی

دکتر عصمت حیدری بافقی
(با 0 رای)
دکتر عصمت حیدری بافقیدکتر عصمت حیدری بافقی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 39183شماره نظام پزشکی: 39183
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر عصمت حیدری بافقیدکتر عصمت حیدری بافقی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 39183شماره نظام پزشکی: 39183
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر عصمت حیدری بافقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: