لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عشرت زمانی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عشرت زمانی پور

دکتر عشرت زمانی پور
(با 0 رای)
دکتر عشرت زمانی پوردکتر عشرت زمانی پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 38361شماره نظام پزشکی: 38361
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عشرت زمانی پوردکتر عشرت زمانی پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 38361شماره نظام پزشکی: 38361
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر عشرت زمانی پور
دکتر عشرت زمانی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: