لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عشرت زمانی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عشرت زمانی پور

دکتر عشرت زمانی پور
(با 0 رای)
دکتر عشرت زمانی پوردکتر عشرت زمانی پور
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 38361شماره نظام پزشکی: 38361
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عشرت زمانی پوردکتر عشرت زمانی پور
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 38361شماره نظام پزشکی: 38361
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عشرت زمانی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: