لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ایرج نجفی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ایرج نجفی

دکتر ایرج نجفی
(با 0 رای)
دکتر ایرج نجفیدکتر ایرج نجفی
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 21303شماره نظام پزشکی: 21303
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر ایرج نجفیدکتر ایرج نجفی
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 21303شماره نظام پزشکی: 21303
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر ایرج نجفی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: