لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ایرج مشفق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ایرج مشفق

دکتر ایرج مشفق
(با 0 رای)
دکتر ایرج مشفقدکتر ایرج مشفق
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 16574شماره نظام پزشکی: 16574
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر ایرج مشفقدکتر ایرج مشفق
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 16574شماره نظام پزشکی: 16574
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر ایرج مشفق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: