لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر الیوزا شریفی نژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر الیوزا شریفی نژاد

دکتر الیوزا شریفی نژاد
(با 0 رای)
دکتر الیوزا شریفی نژاددکتر الیوزا شریفی نژاد
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 111438شماره نظام پزشکی: 111438
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر الیوزا شریفی نژاددکتر الیوزا شریفی نژاد
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 111438شماره نظام پزشکی: 111438
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر الیوزا شریفی نژاد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: