لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر الهام بلوری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر الهام بلوری

دکتر الهام بلوری
(با 0 رای)
دکتر الهام بلوریدکتر الهام بلوری
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 124480شماره نظام پزشکی: 124480
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر الهام بلوریدکتر الهام بلوری
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 124480شماره نظام پزشکی: 124480
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر الهام بلوری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: