لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر النا صارمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر النا صارمی

دکتر النا صارمی
(با 0 رای)
دکتر النا صارمیدکتر النا صارمی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 116260شماره نظام پزشکی: 116260
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر النا صارمیدکتر النا صارمی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 116260شماره نظام پزشکی: 116260
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
دکتر النا صارمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: