لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر الهه اورعی زارع

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر الهه اورعی زارع

دکتر الهه اورعی زارع
(با 0 رای)
دکتر الهه اورعی زارعدکتر الهه اورعی زارع
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31174شماره نظام پزشکی: 31174
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر الهه اورعی زارعدکتر الهه اورعی زارع
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31174شماره نظام پزشکی: 31174
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر الهه اورعی زارع را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: