لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر الهه رجایی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر الهه رجایی

دکتر الهه رجایی
(با 0 رای)
دکتر الهه رجاییدکتر الهه رجایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 59351شماره نظام پزشکی: 59351
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر الهه رجاییدکتر الهه رجایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 59351شماره نظام پزشکی: 59351
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر الهه رجایی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: